乐动体育登录

Póst og fjarskiptastofnun

Túngumál EN
Heim

乐动体育登录Gæðastefna Póst- og fjarskiptastofnunar vísar veginn um það hvert stofnunin stefnir í gæðamálum og hvaða aðgerða stofnunin mun grípa til í þeim tilgangi að ná settum markmiðum í gæðamálum.

Stefna PFS er að neytendum standi til boða fjarskipta- og póstþjónusta á hagkvæmu verði og að allir landsmenn hafi aðgang að þjónustu. Vöruframboð sé fjölbreytt, samkeppnishæfni sé góð og að öryggi þjónustunnar sé þannig að kerfi virki alltaf og almenningur geti á þau treyst.

GÆÐAMARKMIÐ
 • Að starfsemi PFS sé fagleg og skilvirk
 • Að vinna verkin rétt frá upphafi af fullnægjandi gæðum og með sem hagkvæmustum hætti
 • Að tyggja að þau gæði sem stefnt er að náist og viðhaldist
 • Að gæðastjórnunarkerfi stofnunarinnar fari að kröfum staðalsins ISO 9001:2000


LEIÐIR AÐ MARKMIÐI

Stjórnendur PFS munu hafa forystu um gæðamál og virkja og hvetja starfsmenn til réttra vinnubragða.
乐动体育登录 Leiðir PFS að ofangreindum markmiðum eru eftirfarandi:

 • Starfrækt verður gæðastjórn hjá stofnuninni sem stjórnar aðgerðum á sviði gæðamála
 • Starfrækt verður gæðakerfi og unnið stöðugt að því að bæta virkni þess
 • Sett verður upp gæðahandbók sem heldur utan um og lýsir gæðakerfinu
 • Með fræðslu og leiðsögn verður tryggt að allir starfsmenn þekki og skilji gæðastefnuna og hafi hana að leiðarljósi í sínu starfi
 • Með stuðningi, hvatningu og virku eftirliti verður stuðlað að því að allir starfsmenn noti gæðahandbókina við dagleg störf


UMFANG

Gæðastefnan nær til allra starfsmanna PFS sem jafnframt eru ábyrgir fyrir framkvæmd hennar. Kröfur til helstu birgja og verktaka skulu vera í samræmi við gæðastefnu PFS.

ÁBYRGÐ

乐动体育登录Ábyrgð á framkvæmd og viðhaldi gæðastefnunnar skiptist með eftirfarandi hætti:

 • Forstjóri og framkvæmdastjórn bera ábyrgð á gæðastefnunni og endurskoðun hennar.
 • Gæðastjóri sér um daglegan rekstur gæðahandbókar í samvinnu við gæðastjórn.
 • Gæðastjóri er ábyrgur fyrir því að starfsfólk fái viðeigandi þjálfun og fræðslu.
 • Forstöðumenn deilda bera ábyrgð á daglegri framkvæmd gæðastefnunnar.
 • Allir starfsmenn eru ábyrgir fyrir því að fylgja verklagsreglum og vinnulýsingum gæðahandbókarinnar.


AÐGENGI, ENDURSKOÐUN OG ÚTGÁFA

乐动体育登录Gæðastefnan er endurskoðuð eftir þörfum þó eigi sjaldnar en á tveggja ára fresti. Hún skal vera aðgengileg öllum starfsmönnum PFS og öðrum hagsmunaaðilum eins og við á.

 

 

 

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?Nei
Takk fyrir

乐动体育登录Ábending þín er móttekin

Af hverju ekki?