乐动体育登录

Póst og fjarskiptastofnun

Túngumál EN
Heim

Laus störf

Hjá okkur er laus til umsóknar staða lögfræðings. Lögfræðideild PFS ber ábyrgð á vinnslu stjórnsýslumála, lausn ágreiningsmála, álagningu og eftirfylgni kvaða sem leiða af ákvæðum fjarskipta- og póstlaga, auk þess sem hún veitir ráðgjöf um löggjöf og reglusetningu á fyrrnefndum réttarsviðum. 

Helstu verkefni og ábyrgð:
Starf lögfræðings er m.a. fólgið í samskiptum við neytendur og póst- og fjarskiptafyrirtæki, undirbúningi stjórnsýslureglna, samningu álitsgerða, stjórnsýsluákvarðana og lögfræðilegri ráðgjöf. Aðalverkefni felast í verkefnum á sviði neytendamála.

Hæfnikröfur:

  • Almennar hæfniskröfur.
  • Embættispróf, ML í lögfræði eða sambærilegt próf.
  • Umsækjendur þurfa að hafa gott vald á og færni til að rita vandaðan texta á íslensku og ensku. Gerð er krafa um öguð og skipulögð vinnubrögð auk ríkulegrar samskiptafærni. Umsækjendur þurfa að eiga auðvelt með að starfa sjálfstætt sem og í hópi og jafnframt búa yfir þeirri samskiptafærni sem nauðsynleg er til að ná árangri í samskiptum við markaðsaðila á póst- og fjarskiptamarkaði. 

Sérstakar hæfniskröfur:
Gerð er krafa um þekkingu á sviði stjórnsýslu- og neytendaréttar, auk a.m.k. tveggja ára starfsreynslu innan stjórnsýslunnar. Þekking og reynsla á sviði fjarskiptaréttar er kostur.

Frekari upplýsingar um starfið:
Starfshlutfall er 100%. Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Stéttarfélag lögfræðinga hafa gert.
Þetta er krefjandi starf sem reynir á lögfræðilega getu og kunnáttu. Í boði er starf í síbreytilegu og spennandi umhverfi þar sem gerðar eru miklar fagkröfur. Nauðsynlegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst. 

Umsóknir óskast fylltar út á .

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Póst- og fjarskiptastofnun lítur svo á að umsókn gildi í 6 mánuði frá dagsetningu hennar, nema að umsækjandi ákveði umsókninni skemmri gildistíma. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Björn Geirsson, forstöðumaður lögfræðideildar í síma 510 1500, bjorn@mischievousmusique.com 

Umsóknarfrestur er til og með 20.01.2020

Nánari upplýsingar veitir Björn Geirsson - bjorn@mischievousmusique.com - 5101500 

 

Póst-og fjarskiptastofnun óskar eftir að ráða í stöðu sérfræðings í netöryggissveit PFS. Netöryggissveitin hefur það hlutverk að fyrirbyggja, draga úr og bregðast við hættu vegna netárása eða hliðstæðra öryggisatvika í þeim tölvukerfum sem falla undir starfssvið hennar. Sveitin leitast við að greina atvik af þessu tagi, takmarka útbreiðslu þeirra og tjón af þeirra völdum. 

Helstu verkefni og ábyrgð:
Meðhöndlun öryggisatvika og greining veikleika í tölvu- og netkerfum
Upplýsingaskipti við þjónustuhóp og aðra ytri aðila 
Þátttaka í alþjóðlegu samstarfi um öryggi Internetsins
Ráðgjöf og upplýsingar varðandi öryggismál á netinu
Aðstoð við uppbyggingu þekkingar í meðhöndlun öryggisatvika hjá innlendum netöryggishópum

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólapróf í verk-, tækni- eða tölvunarfræði eða á öðrum sviðum ef viðkomandi hefur haldgóða reynslu á sviði netöryggis
Sérmenntun eða starfsreynsla á sviði hugbúnaðargerðar og/eða öryggisgreininga er æskileg
Umsækjendur þurfa að eiga auðvelt með að starfa sjálfstætt sem og í hópi og jafnframt búa yfir þeim sveigjanleika og festu sem nauðsynleg er til að ná árangri í starfi
Gerð er krafa um mikla greiningarhæfni, öguð og skipulögð vinnubrögð
Búa yfir skilningi á internettækni ásamt færni til að meta upplýsingar um áhættu og áhrif
Geta til að miðla tæknilegum upplýsingum til annarra
Góð íslensku og enskukunnátta, bæði töluð og rituð, er áskilin
Umsækjendur þurfa að geta unnið undir álagi og hafa tamið sér skipulag í vinnubrögðum

PFS hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um störf hjá stofnuninni.

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.

Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til og með 8. janúar 2020.

Umsjón með starfinu hefur Þorleifur Jónasson forstöðumaður tæknideildar.
Umsóknir óskast fylltar út á Starfatorgi.

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Krafist er sakavottorðs. Umsækjandi þarf að gangast undir og standast bakgrunnsskoðun og öryggisvottun Ríkislögreglustjóra.
乐动体育登录 Póst- og fjarskiptastofnun lítur svo á að umsókn gildi í 6 mánuði frá dagsetningu hennar, nema umsækjandi ákveði umsókninni skemmri gildistíma. 

Hlutverk Póst- og fjarskiptastofnunar er að tryggja hagkvæm, örugg og aðgengileg fjarskipti og póstþjónustu og efla virka samkeppni á markaði. Meginþungi starfseminnar eru fjarskipti og tengd mál. Hjá PFS starfa 27 starfsmenn, aðallega sérfræðingar við úrlausn tæknilegra, viðskiptalegra og lagalegra verkefna er tengjast hlutverki stofnunarinnar. Sjá nánari upplýsingar á mischievousmusique.com

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?Nei
Takk fyrir

乐动体育登录Ábending þín er móttekin

Af hverju ekki?