乐动体育登录

Póst og fjarskiptastofnun

Túngumál EN
Heim

Lög og reglur um fjarskipti

Lög um fjarskipti

 • - Lög um fjarskipti  
  • - Lög um breytingu á lögum um fjarskipti, nr. 81/2003, með síðari breytingum (EES-reglur, nethlutleysi, CE-merkingar á fjarskiptabúnaði).Nr. 41/2018
  • - Lög um breytingu á lögum um Póst- og fjarskiptastofnun og lögum um fjarskipti (gjaldtaka fyrir tíðnir og alþjónusta).
  • - Lög um breytingu á lögum um fjarskipti og lögum um Póst- og fjarskiptastofnun (netöryggissveit, rekstrargjald o.fl.).
  • - Lög um breytingu á lögum um fjarskipti nr. 81/2003
  • - Lög um breytingu á lögum um fjarskipti nr. 81/2003
  • - Lög um breytingu á lögum um fjarskipti nr. 81/2003
  • - Lög um breytingu á lögum um fjarskipti nr. 81/2003
  • - Lög um breytingu á lögum um fjarskipti, nr. 81/2003
  • - Lög um breytingar á lögum um fjarskipti nr. 81/2003

Reglugerðir um fjarskipti

 • - Reglugerð um skráningu gervihnattatíðna - 18. mars 2019
 • - Reglugerð um framkvæmd nethlutleysis - 13. desember 2018
 • - reglugerð um breytingu á reglugerð um starfsemi radíóáhugamanna - 22. desember 2017
 • - Reglugerð um málefni CERT-ÍS netöryggissveitar - 23. maí 2013
 • - Reglugerð um alþjóðlegt reiki á almennum farsímanetum innan Evrópska efnahagssvæðisins - 21. desember 2012
  • - Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 1174/2012 um alþjóðlegt reiki á almennum farsímanetum innan Evrópska efnahagssvæðisins - 24. júní 2016
 • - Reglugerð um skipulag og úthlutun tíðna í fjarskiptum - 14. nóvember 2011
 • - Reglugerð um bókhald og kostnaðargreiningu í rekstri fjarskiptafyrirtækja - 18. maí 2011
 • - Reglugerð um reikningagerð fyrir fjarskiptaþjónustu - 25 maí 2011
 • - Reglugerð um yfirgjaldsþjónustu í tal- og farsímanetum - 24.september 2010
 •   - Reglugerð um breytingar á reglugerð nr. 1046/2008 um alþjóðlegt reiki á almennum farsímanetum innan EES-svæðisins, - 9. febrúar 2010
 • - Reglugerð um að koma á fót Net- og upplýsingaöryggisstofnun Evrópu  - 28. desember 2009
 • - Reglugerð um markaðsgreiningar á sviði fjarskipta  - 10. ágúst 2009
  •   - Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 741/2009 um markaðsgreiningar á sviði fjarskipta - 21. febrúar 2018
 •  -  Reglugerð um úrskurðarnefnd fjarskipta- og póstmála - 21. janúar 2009 
 • - Reglugerð um alþjóðlegt reiki á almennum farsímanetum innan EES-svæðisins  - 28. október 2008
 • - Reglugerð um alþjónustu á sviði fjarskipta - 28. desember 2007
 • - Reglugerð  um breytingu á reglugerð nr. 866/2000 um aðskilnað fjarskiptaneta og kapalkerfa fyrir sjónvarp sem eru í eigu sama lögaðila
 • - Reglugerð um innheimtu jöfnunargjalds á árinu 2003
 • - Reglugerð um sundurgreindan aðgang að heimtaugum
 • - Reglugerð um starfsemi fjarskiptafyrirtækja með staðfestu í ríki utan evrópska efnahagssvæðisins
 • - Reglugerð um stöðlun á sviði upplýsingatækni og fjarskipta 

Reglur um fjarskipti

 •  - Reglur um innanhússfjarskiptalagnir - 15. desember 2015
  •   - Reglur um breytingu á reglum nr. 1111/2015 um innanhúsfjarskiptalagnir - 18. apríl 2018
 • - Reglur um verðsamanburð fjarskiptaþjónustu  - 1. mars 2010
 • - Reglur um efni viðmiðunartilboðs fyrir opinn aðgang að heimtaugum  - 30. nóvember 2009
 • - Reglur um vernd upplýsinga í almennum fjarskiptanetum   - 10. desember 2007
 • - Reglur um virkni almennra fjarskiptaneta   - 10. desember 2007
 • - Reglur um vernd, virkni og gæði IP fjarskiptaþjónustu  - 10. desember 2007
 • - Reglur um almenna heimild til að reka fjarskiptanet og fjarskiptaþjónustu
 • - Reglur um viðmiðunartilboð um samtengingu

 Lög um öryggi net- og upplýsingakerfa mikilvægra innviða

 • - Lög um öryggi net- og upplýsingakerfa mikilvægra innviða 

Lög um ráðstafanir til hagkvæmrar uppbyggingar háhraðafjarskiptaneta

 •  - Lög um ráðstafanir til hagkvæmrar uppbyggingar háhraðafjarskiptaneta

________________________________________________________________________________________________________________________

Reglur og reglugerðir um sértæk svið fjarskipta

Radíó- og talstöðvar

 • - Reglugerð um starfsemi radíóáhugamannna
  •   -  Reglugerð um breytingu á reglugerð um starfsemi rádíóáhugamanna nr. 348/2004 - 22. desember 2017
 • - Reglugerð um rekstur radíóstöðva 
 • - Reglugerð um starfrækslu almenningstalstöðva í 27 MHz tíðnisviðinu

Númer og tíðnir

 •  - Reglur um skipulag, úthlutun og notkun númera, númeraraða og vistfanga á sviði fjarskipta - 3. júlí 2015
  • -  Reglur um breytingu á reglum nr. 590/2015 um skipulag, úthlutun og notkun númera, númeraraða og vistfanga á sviði fjarskipta - 4. janúar 2017
 • - Reglur um forval og fast forval í talsímanetum - 12. ágúst 2010
 • - Reglur um númera- og þjónustuflutning í almennum fjarskiptanetum  - 6. júlí 2010
 • - Reglur  um breytingar á reglum um fyrirkomulag númerabirtingar nr. 629/2008
 • - Reglur um fyrirkomulag númerabirtingar 

Búnaður

 • - Reglugerð um þráðlausan fjarskiptabúnað

Skip 

 • - Reglugerð um breytingu á reglugerð um öryggi fiskiskipa sem eru 15 metrar eða lengri að mestu lengd, nr. 122/2004, með síðari breytingum.
 • - Reglugerð um breytingu á reglugerð um öryggi fiskiskipa sem eru 15 metrar eða lengri að mestu lengd, nr. 122/2004.
 • - Reglugerð um björgunar- og öryggisbúnað skemmtibáta 
 • - Reglugerð um öryggi fiskiskipa sem eru 15 metrar eða lengri að mestu lengd 
 • - Reglugerð um fjarskiptabúnað og fjarskipti íslenskra skipa 
 • - Reglugerð um innflutning, sölu og uppsetningu á GMDSS fjarskiptabúnaði í skip 
 • - Reglugerð um neyðarsendibaujur í 121,5 MHz fyrir nærmiðun, þegar maður fellur fyrir borð 
 • - Reglugerð um innflutning og viðurkenningu á neyðarsendibaujum á 406 MHz 

Útvarp

 • - Lög um fjölmiðla
 • - Reglur um skilyrt aðgangskerfi og notendabúnað fyrir stafrænt sjónvarpGerðir ESB um fjarskipti - (eru innleidd í íslensk lög)

Tilskipanir:

- Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins sem heimilar  notkun tíðnisviðins fyrir búnað sem notar UWB (ultra wideband) tækni á samræmdan hátt frá 21. febrúar 2007 (á ensku)
            - Breyting á ofangreindri tilskipun 2007/131/EC  - 7. október 2014 (á ensku)

2002/22/EB - Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins frá - 7. mars 2002
um alþjónustu og réttindi notenda að því er varðar rafræn fjarskiptanet og -þjónustu (tilskipun um alþjónustu)

2002/21/EB - Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins frá 7. mars 2002
um sameiginlegan regluramma um rafræn fjarskiptanet og -þjónustu (rammatilskipun)

2002/20/EB - Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins frá 7. mars 2002
乐动体育登录 um heimild fyrir rafrænum fjarskiptanetum og -þjónustu (heimildartilskipun)

2002/19/EB - Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins  frá 7. mars 2002
乐动体育登录 um aðgang að rafrænum fjarskiptanetum og samtengingu þeirra og tilheyrandi aðstöðu (tilskipun um aðgang)

2002/58/EB - Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins  frá 12. júlí 2002
um vinnslu persónuupplýsinga og um verndun einkalífs á sviði rafrænna fjarskipta
乐动体育登录 (tilskipun um friðhelgi einkalífsins og rafræn fjarskipti)

1999/5/EB - Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins  frá 9. mars 1999
um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta og gagnkvæma viðurkenningu á samræmi þeirra

 乐动体育登录 (leit á EES vefsetri utanríkisráðuneytisins)

Reglugerðir:

Nr. 531/2012乐动体育登录 - Reglugerð ESB um reiki á almennum farsímanetum - 13. júní 2012

 

Sjá einnig  (enska)

 

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?Nei
Takk fyrir

乐动体育登录Ábending þín er móttekin

Af hverju ekki?